Oświadczenie majątkowe – 2017, Zdzisław Siewiera, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-zdzislaw-siewiera-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Zdzisław Siewiera Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-zdzislaw-siewiera-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Zdzisław Siewiera Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie