Oświadczenie majątkowe – 2017, Ryszard Bogusław Kuchczyński, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-ryszard-boguslaw-kuchczynski-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Ryszard Bogusław Kuchczyński Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-ryszard-boguslaw-kuchczynski-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Ryszard Bogusław Kuchczyński Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie