Oświadczenie majątkowe – 2017, Karina Grelich-Deszczka, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-karina-grelich-deszczka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Karina Grelich-Deszczka Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-karina-grelich-deszczka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Karina Grelich-Deszczka Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie