Oświadczenie majątkowe – 2017, Józef Kotyś, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-jozef-kotys-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Józef Kotyś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-jozef-kotys-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Józef Kotyś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie