Oświadczenie majątkowe – 2017, Jerzy Niedźwiecki, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Jerzy Niedźwiecki Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Jerzy Niedźwiecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie