Oświadczenie majątkowe – 2017, Janusz Roman Trzepizur, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-janusz-roman-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Janusz Roman Trzepizur Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-janusz-roman-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Janusz Roman Trzepizur Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie