Oświadczenie majątkowe – 2017, Hubert Kołodziej, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-hubert-kolodziej-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Hubert Kołodziej Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-hubert-kolodziej-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Hubert Kołodziej Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie