Oświadczenie majątkowe – 2017, Herbert Wincenty Czaja, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-herbert-wincenty-czaja-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Herbert Wincenty Czaja Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-herbert-wincenty-czaja-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Herbert Wincenty Czaja Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie