Oświadczenie majątkowe – 2017, Elżbieta Kurek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-elzbieta-kurek-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Elżbieta Kurek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Radni Województwa 2017 25.07.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/07/oswiadczenie-majatkowe-2017-elzbieta-kurek-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Elżbieta Kurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie