Wniosek o przyznanie pomocy https://bip.opolskie.pl/2017/06/wniosek-o-przyznanie-pomocy-4/ Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z - obowiązuje od 22 czerwca 2018 r. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z (aktualizacja 18.03.2022)  

Archiwum

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy]]>
Natalia Ochędzan Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie