w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle https://bip.opolskie.pl/2017/06/w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-na-terenie-miasta-kedzierzyn-kozle/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXX 06.06.2017 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2017/06/w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-na-terenie-miasta-kedzierzyn-kozle/
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie