Oświadczenie majątkowe – 2017, Michalina Jakimowicz, Główny Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/06/oswiadczenie-majatkowe-2017-michalina-kordowska-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/ Michalina Jakimowicz Główny Specjalista Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 19.06.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/06/oswiadczenie-majatkowe-2017-michalina-kordowska-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/06/oswiadczenie-majatkowe-2017-michalina-kordowska-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/
Michalina Jakimowicz Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie