w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok https://bip.opolskie.pl/2017/05/w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2017-rok-6/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXIX 16.05.2017 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2017/05/w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2017-rok-6/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie