Oświadczenie majątkowe – 2017, Wiesław Kryniewski, Dyrektor, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-wieslaw-kryniewski-dyrektor-departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/ Wiesław Kryniewski Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-wieslaw-kryniewski-dyrektor-departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/
Wiesław Kryniewski Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie