Oświadczenie majątkowe – 2017, Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-violetta-rezler-wasielewska-dyrektor-centralne-muzeum-jencow-wojennych-w-lambinowicach-opolu/ Violetta Rezler - Wasielewska Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-violetta-rezler-wasielewska-dyrektor-centralne-muzeum-jencow-wojennych-w-lambinowicach-opolu/
Violetta Rezler - Wasielewska Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie