Oświadczenie majątkowe – 2017, Urszula Zajączkowska, Dyrektor, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-urszula-zajaczkowska-dyrektor-muzeum-slaska-opolskiego-w-opolu/ Urszula Zajączkowska Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-urszula-zajaczkowska-dyrektor-muzeum-slaska-opolskiego-w-opolu/
Urszula Zajączkowska Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie