Oświadczenie majątkowe – 2017, Renata Cygan, Wicedyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-renata-cygan-wicedyrektor-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu/ Renata Cygan Wicedyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-renata-cygan-wicedyrektor-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu/
Renata Cygan Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie