Oświadczenie majątkowe – 2017, Monika Wiendlocha, Główny specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-monika-wiendlocha-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/ Monika Wiendlocha Główny Specjalista ds. KSZS w ROPS Opole Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-monika-wiendlocha-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-monika-wiendlocha-glowny-specjalista-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/
Monika Wiendlocha Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie