Oświadczenie majątkowe – 2017, Manfred Grabelus, Dyrektor, Departament Ochrony Środowiska https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-manfred-grabelus-dyrektor-departament-ochrony-srodowiska/ Manfred Grabelus Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-manfred-grabelus-dyrektor-departament-ochrony-srodowiska/
Manfred Grabelus Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie