Oświadczenie majątkowe – 2017, Magdalena Bargieł, Podinspektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-magdalena-bargiel-podinspektor-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/ Magdalena Bargieł Podinspektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 24.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-magdalena-bargiel-podinspektor-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-magdalena-bargiel-podinspektor-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/
Magdalena Bargieł Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie