Oświadczenie majątkowe – 2017, Lesław Tomczak, Dyrektor, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-leslaw-tomczak-dyrektor-regionalny-zespol-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu/ Lesław Tomczak Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-leslaw-tomczak-dyrektor-regionalny-zespol-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu/
Lesław Tomczak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie