Oświadczenie majątkowe – 2017, Krzysztof Nazimek, Dyrektor, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-krzysztof-nazimek-dyrektor-wojewodzki-specjalistyczny-zespol-neuropsychiatryczny-im-sw-jadwigi-w-opolu/ Krzysztof Nazimek Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-krzysztof-nazimek-dyrektor-wojewodzki-specjalistyczny-zespol-neuropsychiatryczny-im-sw-jadwigi-w-opolu/
Krzysztof Nazimek Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie