Oświadczenie majątkowe – 2017, Krzysztof Mikołajewicz, Geolog Wojewódzki, Referat Geologii https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-krzysztof-mikolajewicz-geolog-wojewodzki-referat-geologii/ Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-krzysztof-mikolajewicz-geolog-wojewodzki-referat-geologii/
Krzysztof Mikołajewicz Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie