Oświadczenie majątkowe – 2017, Katarzyna Andruszko, Z-ca Kierownika, Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-katarzyna-andruszko-z-ca-kierownika-referat-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/ Katarzyna Andruszko Zastępca Kierownika Referatu Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-katarzyna-andruszko-z-ca-kierownika-referat-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-katarzyna-andruszko-z-ca-kierownika-referat-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-katarzyna-andruszko-z-ca-kierownika-referat-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
Katarzyna Andruszko Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie