Oświadczenie majątkowe – 2017, Edward Puchała, Dyrektor, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-edward-puchala-dyrektor-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neonatologii-w-opolu/ Edward Puchała Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-edward-puchala-dyrektor-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neonatologii-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-edward-puchala-dyrektor-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neonatologii-w-opolu/
Edward Puchała Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie