Oświadczenie majątkowe – 2017, Dorota Blacha-Gola, p.o. Dyrektora, Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-dorota-blacha-gola-p-o-dyrektora-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/ Dorota Blacha - Gola p.o. Dyrektora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-dorota-blacha-gola-p-o-dyrektora-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-dorota-blacha-gola-p-o-dyrektora-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/
Dorota Blacha - Gola Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie