Oświadczenie majątkowe – 2017, Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego,kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-antoni-konopka-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiegokadencja-v-20142018/ Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego Zarząd Województwa 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-antoni-konopka-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiegokadencja-v-20142018/
Antoni Konopka Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie