Oświadczenie majątkowe – 2017, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-andrzej-bula-marszalek-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Zarząd Województwa 2017 31.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-andrzej-bula-marszalek-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-andrzej-bula-marszalek-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Andrzej Buła Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie