Oświadczenie majątkowe – 2017, Agnieszka Kamińska, Dyrektor, Departament Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-agnieszka-kaminska-dyrektor-departament-kultury-sportu-i-turystyki/ Agnieszka Kamińska Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-agnieszka-kaminska-dyrektor-departament-kultury-sportu-i-turystyki/
Agnieszka Kamińska Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie