Oświadczenie majątkowe – 2017, Adrianna Benroth, Dyrektor, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-adrianna-benroth-dyrektor-zespol-szkol-medycznych-im-j-korczaka-w-prudniku/ Adrianna Benroth Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-adrianna-benroth-dyrektor-zespol-szkol-medycznych-im-j-korczaka-w-prudniku/
Adrianna Benroth Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie