Oświadczenie majątkowe – 2017, Adrian Brzoza, Kierownik, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-adrian-brzoza-kierownik-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/ Adrian Brzoza Kierownik Referatu Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017 18.05.2017 https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-adrian-brzoza-kierownik-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2017/05/oswiadczenie-majatkowe-2017-adrian-brzoza-kierownik-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/
Adrian Brzoza Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie