w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu https://bip.opolskie.pl/2017/04/w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXVIII 10.04.2017 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2017/04/w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie