w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych oraz udzielenia pożyczek długoterminowych z budżetu województwa https://bip.opolskie.pl/2017/04/w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-wysokosci-pozyczek-dlugoterminowych-oraz-udzielenia-pozyczek-dlugoterminowych-z-budzetu-wojewodztwa/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXVIII 10.04.2017 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2017/04/w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-wysokosci-pozyczek-dlugoterminowych-oraz-udzielenia-pozyczek-dlugoterminowych-z-budzetu-wojewodztwa/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie