Uchwała Nr XXV/294/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-wojewodztwa-opolski/ Uchwała Sejmiku 2017 Obowiązujący V 2014/2018 XXV 28.02.2017 XXV/294/2017 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-wojewodztwa-opolski/
Dyrektor Biura Skarbu Województwa - Bożena Rogowska Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie