w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-przyjecia-rezolucji-w-sprawie-ograniczania-prawa-i-rzeczywistej-zdolnosci-wspolnot-lokalnych-do-regulowania-i-zarzadzania-istotna-czescia-spraw-publicznych/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXVI 13.03.2017 Inne https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-przyjecia-rezolucji-w-sprawie-ograniczania-prawa-i-rzeczywistej-zdolnosci-wspolnot-lokalnych-do-regulowania-i-zarzadzania-istotna-czescia-spraw-publicznych/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie