w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-przypadajacych-wedlug-algorytmu-w-2017-roku-dl-2/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXV 21.02.2017 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-przypadajacych-wedlug-algorytmu-w-2017-roku-dl-2/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie