w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 https://bip.opolskie.pl/2017/02/w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2017-2022/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXV 13.02.2017 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2017/02/w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2017-2022/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie