w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2016 Projekt V 2014/2018 XXIV 24.01.2017 Inne https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie