w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Śląskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi. https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zawarcia-porozumienia-z-wojewodztwem-slaskim-dotyczacego-powierzenia-zadania-publicznego-w-zakresie-planowania-gospodarki-odpadami-komunalnymi-oraz-przyjecia-od-wojewodztwa-slaskiego-powierz/ Uchwała Sejmiku 2016 Projekt V 2014/2018 XXIV 24.01.2017 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zawarcia-porozumienia-z-wojewodztwem-slaskim-dotyczacego-powierzenia-zadania-publicznego-w-zakresie-planowania-gospodarki-odpadami-komunalnymi-oraz-przyjecia-od-wojewodztwa-slaskiego-powierz/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie