w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 2017 rok https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2017-rok/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXIV 16.01.2017 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2017-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie