w sprawie uchwalenia zmian w statucie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-uchwalenia-zmian-w-statucie-regionalnego-centrum-rozwoju-edukacji-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXIV 10.01.2017 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-uchwalenia-zmian-w-statucie-regionalnego-centrum-rozwoju-edukacji-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Zbigniew Kubalańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie