w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Prószków https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-proszkow/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXIV 16.01.2017 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-proszkow/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Bartłomiej Horaczuk Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie