w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Opola https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-na-terenie-miasta-opola/ Uchwała Sejmiku 2016 Projekt V 2014/2018 XXIV 13.12.2016 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2017/01/w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-na-terenie-miasta-opola/
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie