Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (19.3) https://bip.opolskie.pl/2017/01/przygotowanie-i-realizacja-dzialan-w-zakresie-wspolpracy-z-lokalna-grupa-dzialania-19-3/ Dokumenty do pobrania dla operacji w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wskazówki do formularzy wniosków XLSX

Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 19.3 - wersja 3z Wniosek o przyznanie pomocy (excel)-wersja 3z  Akronin wspólny -wersja 3z   

Umowa przyznania pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy 19.3_ 3z (obowiazuje od 15.04.2019) Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 3z) Załącznik nr 1 do Umowy Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (ptf) Załącznik nr 2 do Umowy - Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) Załącznik nr 3 do Umowy - Informacja po realizacji operacji Załącznik nr 3 do Umowy - Informacja po realizacji operacji (excel) Załączni nr 4 do Umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność_19.3_3z (aktualizacja grudzień 2021) Wniosek o płatność_19.3_3z_(aktualizacja grudzień 2021) Wniosek o płatność_19.3_2z_(aktualizacja grudzień 2021) - edytowalny Arkronin wspólny - 3z Arkronin wspólny - wersja edytowalna - 3z Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Informacji po realizacji operacji Informacja po realizacji operacji Informacja po realizacji operacji - wersja edytowalna   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy - wersja edytowalna  

Archiwum

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)_19.3 Wniosek o przyznanie pomocy (excel)-wersja 2z (aktualizacja kwiecień 2019) Wniosek o przyznanie pomocy-wersja 2z (aktualizacja kwiecień 2019) Akronin wspólny - 2z

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność_19.3_2z (aktualizacja kwiecień 2019) Wniosek o płatność_19.3_2z_(aktualizacja kwiecień 2019) Wniosek o płatność_19.3_2z_(aktualizacja kwiecień 2019) - edytowalny Arkronin wspólny - 2z Arkronin wspólny - wersja edytowalna - 2z]]>
Wiesława Deręg Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie