Projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Komprachcice https://bip.opolskie.pl/2016/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-komprachcice/ Uchwała Sejmiku 2016 Projekt XXII 14.11.2016 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2016/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-gminie-komprachcice/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Bartłomiej Horaczuk Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie