Procedura dot. zasad tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych https://bip.opolskie.pl/2016/10/procedura-dot-zasad-tworzenia-partnerstw-w-realizacji-zadan-publicznych/ https://bip.opolskie.pl/2016/10/procedura-dot-zasad-tworzenia-partnerstw-w-realizacji-zadan-publicznych/https://bip.opolskie.pl/2016/10/procedura-dot-zasad-tworzenia-partnerstw-w-realizacji-zadan-publicznych/https://bip.opolskie.pl/2016/10/procedura-dot-zasad-tworzenia-partnerstw-w-realizacji-zadan-publicznych/
Iwona Marek Iwona Marek Województwo opolskie