Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska https://bip.opolskie.pl/2016/09/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-z-uiszczaniem-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska/ a

Podmioty korzystające ze środowiska tj. wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, pobierające wodę, wprowadzające ścieki do wody lub ziemi, składujące odpady

  1. Wniosek strony o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska,
  2. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem,
  3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Przy złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia:

  • 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia płatne na konto Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
    Do wniosku dołączyć oryginał przelewu potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej
Marszałek Województwa – zaświadczenie o niezaleganiu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. Opłat i Windykacji
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556)

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat ds. Opłat i Windykacji
https://bip.opolskie.pl/2016/09/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-z-uiszczaniem-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska/https://bip.opolskie.pl/2016/09/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-z-uiszczaniem-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie