Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/ Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. ul. Kośnego 53 45-372, Opole tel.: (+48) 077 443 31 00 fax: (+48) 077 443 31 10 e-mail: sekretariat@szpital.opole.pl www: http://www.szpital.opole.pl bip: bip.szpital.opole.pl Prezes: Renata Ruman-Dzido W dniu 31 grudnia 2015 r. nastąpiło przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, funkcjonującą pod firmą Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tym samym dniem nastąpiło wykreślenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SPZOZ z Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza
  • Janusz Hrynyszyn - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maria Bernat - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Alina Janik - Sekretarz Rady Nadzorczej
 ]]>
https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/
Iwona Marek Małgorzata Kotowska Małgorzata Kotowska Województwo Opolskie