Stanisław Mazur - Skarbnik Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2016/09/stanislaw-mazur/
Krzysztof Szwarcbach Mariusz Bogucki Mariusz Bogucki Województwo Opolskie