Rozwój innowacji i nowych technologii https://bip.opolskie.pl/2016/09/rozwoj-innowacji-i-nowych-technologii/ https://bip.opolskie.pl/2016/09/rozwoj-innowacji-i-nowych-technologii/https://bip.opolskie.pl/2016/09/rozwoj-innowacji-i-nowych-technologii/
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie